L’EQUIP EN 1 MINUT

Francesc Torres, candidat a rector de la UPC
Santi Gassó
Política de Personal Docent i Investigador
Carme Pretel
Política Acadèmica
Luca Pelà
Política Científica
Jordi Berenguer
Transferència de Coneixement i Innovació
Núria Garrido
Docència i Estudiantat
Santi Silvestre
Avaluació i Qualitat
Gemma Fargas
Responsabilitat Social i Igualtat
Juanje Pérez
Política Internacional
Pep Simó
Projecció Territorial i Social
Agustín Fernández
Transformació Digital
Margarida Espona
Secretaria General
Xavier Massó
Gerència
Carme Fenoll
Gabinet del Rector