TROBADES

Durant el període 2017-2021 els membres del Consell de Direcció han participat en diversos actes i trobades als diferents centres de la UPC i amb les associacions representatives dels estudiants.

El recull d’imatges que documenta aquesta activitat es mostra als enllaços següents:

En aquestes pàgines es mostra material gràfic descarregat de xarxes públiques, principalment llocs web de la UPC i comptes de twitter institucionals.
Si hi ha material que no s’ajusta a aquestes condicions contacteu amb candidat.francesc.torres@upc.edu.