L’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Programa Padrinatge ETSETB. Xerrades divulgatives orientades a alumnes de batxillerat (30-45 min)


75 Propostes del COETC per a l’impuls de la societat de la informació i el coneixement a Catalunya. J. Lòpez Benassat, C. Martín i F. Torres. Hotel Fira Palace. Barcelona 11 Març 2003.


Organització de les Jornadas Telecomunicaciones y Administración local i les I Jornades professionals sobre ICT (Conveni col·laboració UPC-COETC). 2001-2002


Coordinació Aules Empresa ETSETB- FIB. 1988-2000. F. Torres y M. Ribera

  • Experiència pionera de seminaris d’introducció al món laboral
  • Empreses del sector: 12 (1998), 15(1999) y 17 (2000)
  • Estudiants: 599 (1998), 591 (1999) y 394 (2000)
  • Repercussió mediàtica: El Periódico 7-2-99, Gaceta Universitaria 8-2-99

Ponent a la Comissió d’Estudi dels efectes de les línies d’alta tensió i les instal·lacions de telefonia mòbil en la salut de les persones. Parlament de Catalunya. Diari de sessions VI Legislatura Sèrie C Núm. 464 dimarts 13 de maig de 2003.


Participació a la Festa de dia de la Telecogresca.

Fogoner major. Concurs Paelles. Telecogresca 1993.
Telecogresca 1995. Donant el do de pit.