LA DOCÈNCIA

L’activitat docent s’ha realitzat majoritàriament a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), en l’àmbit de la radiació i propagació d’ones electromagnètiques aplicades als sistemes de telecomunicació i la teledetecció, així com als circuits d’alta freqüència, microones i ones mil·limètriques.


Reconeixement a la tasca docent

Reconeixement a la Millora de la Qualitat docent: Laboratori de Radiació i Ones Guiades, coordinat per F. Torres i integrat per A. Cardama, J. Mallorquí i J. Romeu. 1997.

 • A. Cardama, J. Mallorquí, J. Romeu y F. Torres. “Laboratorio Docente de Radiación i Ondas Guiadas”. Experiencias de mejora de la calidad docente. Ediciones UPC 1997 (3660) pp. 93-99. Depósito legal B.49.349-97
 • F. Torres, I. Corbella, A. Cardama, J. Romeu, O. Galindez. “Low cost transmission line demonstrator for a novel intermediate level communications engineering laboratory”. IEEE Transacctions on education. Vol 41 nº 4 Nov. 1998.
Reconeixement a la tasca docente

Enquestes docents: Bona valoració en la mitjana ponderada dels darrers cinc anys que ha fet classe.

Enquestes Docents

Estudis de rendiment acadèmic i inserció laboral

Estudi comparatiu dels estudiants LOGSE de l’ETSETB. A. Ras, F. Torres i J. Villar. Nov. 1998.

 • Primer estudi comparatiu de rendiment acadèmic dels estudiants LOGSE
 • Repercussió mediàtica: Editorial El Periódico 28/11/99, La Vanguardia 10/05/99, Noticias Telecinco 11/05/99 i Cinco Días (3/11/99)

A. Clavero, M. Soriano, F. Torres. Informe QUASETB’02. Cuestionario de análisis de la situación socio-profesional de los ingenieros de telecomunicación en Cataluña. Nov. 2002

Presentació QUASETB’02.
Presentació QUASETB’02. Hotel Fira Palace. J. Fernández, P. Vicente i F. Torres. Barcelona Novembre 2002

Publicacions docents

Revistes Nacionals

 • F. Torres. “Situación Socioprofesional de los ingenieros de telecomunicación en Cataluña”. TELECOS La Revista de la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación. Año 10 núm. 24 pp. 6-10. Febrero de 2003
 • F. Torres, A. Elías. “La carrera profesional del ingeniero de telecomunicación desde el concepto de servicio”. BIT (Boletín de los ingenieros de telecomunicación). pp32-36. Editan COIT y AEIT. Madrid. Nov. 1998. http://hdl.handle.net/2117/26339.
 • F. Torres, A. Elias. “La carrera profesional del ingeniero de telecomunicación desde el concepto de servicio”. TELECOS, Revista de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació. Any 5. N10, abril 1998 pp. 8-12. http://hdl.handle.net/2117/88094.
 • F. Torres. “La etapa académica y la etapa profesional de un ingeniero de telecomunicación desde el concepto de servicio.” Jornadas sobre la reforma académica en la UPC 22 y 23 de octubre 1988. Ediciones UPC 1998 ISBN 84-7653-694-1 pp. 181-186. http://hdl.handle.net/2117/88100.
 • F. Torres. “El cocinero, el ingeniero y la tortilla de patatas”. DISTORSIÓ: revista de los estudiantes de la l’ETSE Telecomunicación de Barcelona v3.7 noviembre 1993
Publicaciones Docents

Congressos internacionals

 • F. Torres. “MERIT Erasmus Mundus Master Course”. CLUSTER seminar from idea to proposal to Project. Invited presentation. Louvain, Belgium. February 7th-8th 2008.
 • F. Torres, W. Wiesbeck, C. Beccari and B. Macq. “MERIT Erasmus Mundus: an opportunity for international cooperation in Remote Sensing in Europe”. International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2007. Barcelona. July, 2007.
 • F. Torres, W. Wiesbeck, C. Beccari and B. Macq. “MERIT Erasmus Mundus: an opportunity for international cooperation in EM and Communications in Europe”. IEEE Antennas and Propagation Symposium. AP-S 2007. Honolulu, Hawai, USA. June, 2007.
 • F. Torres. “Engineering, Enviroment, IT&Telecommunication”. Seminar Erasmus Mundus. Master Courses Consortia. Invited Speaker. Brussels, Belgium. Nov. 2006.
 • F. Torres. “Funding and sustainability of the Master Courses”. Seminar Erasmus Mundus. Master Courses Consortia. Invited Speaker. Brussels, Belgium. Nov. 2006.

Congressos nacionals

 • F. Torres, X. Fábregas, C. López-Martínez y I. Corbella. ”Una experiencia de evaluación continuada en Radiación y Propagación” XXIX Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI Valencia 2014). Actas. Valencia. 3-5 septiembre 2014. http://hdl.handle.net/2117/26230
 • F. Torres y A. Elías. “La formación de ingenieros en el entorno de la sociedad del conocimiento”. VI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas Actas. Tomo III ISBN 84-89728-69-0 pp. 391-396. 9-11 Septiembre 1998. Las Palmas de Gran Canaria. http://hdl.handle.net/2117/19462.
 • A. Elías y F. Torres. “La formación de ingenieros de telecomunicación en el entorno de la sociedad del conocimiento”. II Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación. actas del congreso pp. 445-453 Palacio de Congresos. Madrid. Junio 1998.
 • F. Torres. “La etapa académica y la etapa profesional del ingeniero desde el concepto de servicio”. Jornadas sobre la Reforma Acadèmica en la UPC.: Campus Sud UPC Barcelona. 22 y 23 de octubre de 1997. http://hdl.handle.net/2117/88100.