L’EQUIP

El Consell de Direcció mantindrà la mateixa estructura que té ara. Per a una gestió més eficaç els vicerectorats s’organitzen en tres grans àrees: Coneixement, Institucional i Acadèmica.

Les persones que formen l’equip han ocupat diversos càrrecs acadèmics amb una llarga experiència en gestió. El seu nom i currículum resumit es mostra a continuació.


Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador

Santiago Gassó Domingo

Nascut a Palma el 1961, és Professor Catedràtic d’Universitat del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (EPC) i doctor en Enginyeria ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (1989). Està vinculat, des de 1996, a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), on desenvolupa la seva activitat docent, a més imparteix docència a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), i a l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISUPC). També ha impartit docència a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

És coordinador del programa de doctorat en Enginyeria ambiental des del 2007, i desenvolupa la seva activitat de recerca en els àmbits de la modelització de la qualitat de l’aire i de la gestió ambiental. Des de novembre de 2007 a desembre de 2014 va estar assignat al departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (ES-BSC) com director adjunt. Ha estat sotsdirector de programes especial de l’ETSEIT (2003-2004), sotsdirector acadèmic de l’ETSEIT (2004-2007), sotsdirector del departament de Projectes de Enginyeria (2009-2012), director del departament de Projectes d’Enginyeria (2012-2015). Des de 2009 és membre de la Comissió d’Enginyeria i Arquitectura del programa d’Avaluació de nous títols de grau i màster de la “Agencia Andaluza del Conocimiento”.

És autor o coautor de més de 30 articles en revistes indexades i més de 100 publicacions en congressos tant d’àmbit nacional com internacional. També ha participat en més de 20 projectes de I+D competitius, així com en més de 25 projectes de transferència de coneixement. Ha dirigit 7 tesis doctorals, una de les quals en el marc del programa Marie Curie-ITN de la UE.

Ha estar director del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcción (2015-17).

Ha estat vicerector de Política Acadèmica del 2017 al 2020, i des de novembre de 2020 és vicerector de Política de Personal Docent i Investigador de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Política del PDI


Vicerectora de Política Acadèmica

Carme Pretel Sánchez

Nascuda a Barcelona el 1968, és doctora en Enginyeria Industrial per la UPC (1997) i professora titular del Departament de Física. Des de 1992 desenvolupa la seva activitat docent en l’àmbit de l’energia i l’enginyeria nuclear a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). També ha impartit docència a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeroespacial de Terrassa (ETSEIAT). És coordinadora de diverses assignatures de màster de l’ETSEIB i del màster universitari en Enginyeria de l’Energia.

Pel que fa a la seva tasca com a investigadora, forma part del grup ANT (Grup de Recerca en Tecnologies Nuclears Avançades) i la seva activitat se centra en la simulació del comportament dinàmic de les plantes nuclears i en l’obtenció de dades nuclears. Ha participat en un nombre important de projectes nacionals i internacionals relacionats amb tots dos àmbits, i és autora o coautora de 88 articles en revistes indexades. Ha estat sotsdirectora de l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) durant el període 2011-2013 i sotsdirectora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) des de 2013 fins al novembre de 2020.

Des de novembre de 2020, és vicerectora de Política Acadèmica de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Política Acadèmica


Vicerector de Política Científica

Luca Pelà

Nascut a Ferrara el 1981, és doctor en Anàlisi Estructural per la UPC i doctor en Ciències de l’Enginyeria Civil per la Universitat de Ferrara (2009). Professor agregat del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA), està vinculat des de 2011 a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Forma part del grup de recerca en Anàlisi i Tecnologia d’Estructures i Materials (ATEM) de la UPC.

La seva trajectòria investigadora, basada en gran manera en la combinació i integració de tècniques experimentals i computacionals en l’enginyeria estructural, s’ha orientat principalment cap a la seguretat sísmica de les estructures en obra de fàbrica de maó i pedra, així com cap a la inspecció, l’anàlisi i la restauració de les construccions històriques del patrimoni cultural. Ha publicat 50 articles en revistes científiques indexades i 40 en actes de congressos, i ha dirigit 10 tesis doctorals. Ha participat en 21 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, així com en nombrosos contractes de transferència de tecnologia a empreses privades i entitats públiques, i ha contribuït a estudis relatius a l’anàlisi i conservació de construccions patrimonials (inclosos tres llocs inscrits com a patrimoni mundial de la UNESCO).

Ha estat subdirector del Departament d’Enginyeria de la Construcció des de 2014 fins l’octubre de 2015, l’any de la seva integració en el DECA, amb la responsabilitat de les infraestructures i del laboratori de tecnologia d’estructures i materials de construcció.

Des d’octubre de 2019 és vicerector de Política Científica de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Política Cientíca


Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació

Jordi Berenguer Sau

Nascut a Manresa el 1959, és Enginyer de Telecomunicació per l’ETSETB (1984) i Dr. Enginyer de Telecomunicació (1988) per la UPC. Va ser becari de Formació de Personal Investigador (1985-1988) i Coordinador del laboratori de RF de la empresa “Mier Comunicaciones, S.A.” (1988-1991) on es va responsabilitzar del disseny de sintetitzadors de freqüència i divisors de potencia d’UHF i de la posada en marxa de la línia de disseny de circuits monolítics integrats de microones (MMIC).

En l’àmbit acadèmic, des del 1992 és Catedràtic d’Escola Universitària del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. Va ser subdirector de laboratoris (1992-2000) de la llavors Escola Universitària Politècnica del Baix Llobregat. Ha estat Delegat del rector en el Campus del Baix Llobregat (2006-2008) responsabilitzant-se del disseny i posada en marxa de programes de promoció i difusió de la ciència i la tecnologia entre els estudiants de secundària i batxillerat, i dels programes Baetulo XXI i Mart XXI.

Ha estat Director de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (2008-2014), període en el que a més de la definició dels plans d’estudi de grau i màster va aconseguir la certificació de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) com centre de formació inicial de controladors de trànsit aeri. 

Va ser promotor de la creació en el Campus del Baix Llobregat de la incubadora d’empreses de l’Agència Espacial Europea (ESA-BIC Barcelona), la primera a l’estat espanyol. Ha estat membre del Consell de Govern de la UPC (2008-2013). Actualment és professor a l’EETAC de les assignatures d’Emissors i Receptors, Infraestructures Radioelèctriques Aeroportuàries i de Radiolocalització.

Va ser Director de projectes de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (2000 – 2003), període en el que va crear la Xarxa de Telecentres de Catalunya, els centres de teletreball en les zones rurals i de muntanya, i el gestor del projecte Universitat digital, entre d’altres. Ha estat també membre del Patronat i de la Comissió Delegada de la Fundació I2Cat (2003-2006) i membre del Consell d’Administració d’UPCnet (2011-2014). Ha estat Vicepresident (2011 – 2015) i Tresorer (1998 – 1995) de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació; Vocal (2012 – 2015) en el Patronat de l’Agencia de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE) i Vocal i Vicepresident de l’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC) (1989-2003), i des de 2008 és membre de la Societat Catalana de Tecnologia.

Ha estat guardonat amb Premi estatal al millor Projecte Fi de Carrera (1985) i el Premi estatal a la millor tesis doctoral (1989), atorgats pel Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, i amb el Premi Extraordinari de doctorat atorgat per la UPC (1992).

És autor de diversos articles de recerca en revistes i congressos, autor i coautor de llibres de temàtica docent i de divulgació tecnològica i autor d’una patent. Des del 2004 fins el 2019 ha estat col·laborador de l’Anuari de la Gran Enciclopèdia Catalana.

Des de desembre de 2017 és vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Transferència de Coneixement i Innovació


Vicerectora de Docència i Estudiantat

Núria Garrido Soriano

Nascuda a Terrassa el 1974, és doctora en Enginyera Industrial per la UPC (2010), professora agregada del Departament de Màquines i Motors Tèrmics (2010) i professora del Departament d’Enginyeria Química (1998 – 2010). Ha estat Delegada del Rector per l’àrea de Promoció, Empresa, Recerca i Internacionalització de la ESEIAAT del 2015 al 2016 i sotsdirectora d’Entorn de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) del 2010 al 2015.

Com a Delegada del Rector de l’ESEIAAT va ser la responsable de coordinar la fusió en els àmbits de la promoció, empresa, recerca i internacionalització de les dues escoles de Terrassa EET i ETSEIAT. Com a sotsdirectora d’Entorn, Societat i Comunicació ha estat la responsable i coordinadora de les activitats de promoció de l’EET i de les relacions externes i d’empresa. Va ser la impulsora i creadora del programa formatiu CREATIVE Lab (reconegut com a millor iniciativa docent en el curs 2015).

En l’àmbit de la recerca, des de novembre de 2010 és la coordinadora del grup d’eficiència i certificació energètica en l’edificació del grup de recerca SUMMLAB de la UPC. Ha dirigit tres tesis doctorals, ha rebut 6 premis, dos d’ells en l’àmbit de la innovació i la qualitat docent. Ha publicat 20 articles en revistes JCR, ha participat en 39 congressos, 7 projectes competitius i ha redactat 3 capítols de llibre. El seu àmbit de coneixement comprèn l’enginyeria tèrmica, la transmissió de calor, la certificació energètica en edificis i les eines de simulació així com l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV).

Des de desembre de 2017 és vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Docència i Estudiantat


Vicerector d’Avaluació i Qualitat

Santiago Silvestre Berges

Nascut a Mequinensa el 1964. és doctor Enginyer en Telecomunicacions per la UPC (1996) i Professor Catedràtic d’Universitat del Departament D’Enginyeria Electrònica . Va ser sotsdirector d’Estudis Semi -presencials i NTIC de l’ETSETB (2000-2006). Com a sotsdirector ETSETB va coordinar la posta en marxa dels estudis de segon cicle en format semi-presencial d’Enginyeria Electrònica a l’ETSETB.

També ha estat Director del Departament d’Enginyeria Electrònica, President del Consell del Patronat del Departament d’Enginyeria Electrònica (2014-2017) i és vicerector d’Avaluació i Qualitat de la UPC des de l’any 2017.

Ha impartit docència a l’EUPBL (Actual EETAC), a l’ETSETB i l’ETSIB i ha estat coordinador UPC de 8 projectes europeus de caràcter docent (Leonardo da Vinci, Tempus, Erasmus+).
Desenvolupa la seva activitat de recerca en l’àmbit de l’energia solar fotovoltaica i forma part del grup de Micro i Nano Tecnologies. Ha participat en 19 projectes d’I+D+I competitius. És autor o coautor de 58 articles en revistes indexades, ha participat en 70 congressos, 20 llibres i capítols de llibre, ha dirigit 4 tesis doctorals i és coautor de 5 patents.

És membre de la International Solar energy Society (ISES), del Asian Council of Science Editors, del Collegio dei Docenti-PhD Board de la Universitat de Bari i Senior Member del IEEE (2006). És revisor destacat de nombroses revistes indexades del seu àmbit, membre del comitè editorial de varies revistes internacionals i ha estat Editor Associat de les revistes indexades a JCR : Photovoltaic Solar Energy Engineering Journal of the ASME, Energies (MDPI) i del British Journal of Applied Science & Technology.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Avaluació i Qualitat


Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

Gemma Fargas Ribas

Nascuda a Manresa el 1973, és doctora en Ciència i Enginyeria de Materials per la UPC i llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona. Vinculada a la UPC des de 1999, imparteix docència a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) del Campus Diagonal-Besòs (CDB) com a professora agregada del Departament de Ciència del Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. És coordinadora d’assignatures de grau i màster de l’EEBE i del programa de màster universitari Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats, AMASE (Erasmus Mundus master’s degree in Advanced Materials Science and Engineering).

Com a investigadora, forma part del grup de recerca (SGR) Centre d’Integritat Estructural, Micromecànica i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA) de la UPC. La seva activitat se centra en l’estudi de la correlació entre microestructura i propietats mecàniques, i a la resistència a la corrosió i el desgast d’acers inoxidables avançats, materials ceràmics amb base de zircònia i materials compostos de matriu inorgànica. És autora o coautora de 56 articles en revistes indexades i 75 publicacions en congressos nacionals i internacionals. Des del setembre de 2017 és coordinadora per part de la UPC del projecte europeu Additive Manufacturing Initiative for Transnational Innovation in Europe, AMITIE.

Ha estat sotsdirectora de Recerca, Empresa, Transferència i Mobilitat a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) durant el període 2015-2017. Des de l’any 2017 fins al febrer de 2019 ha estat sotsdirectora de Mobilitat, Empresa i Promoció de l’EEBE. 

Des de març de 2019 és vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Responsabilitat Social i Igualtat


Vicerector de Política Internacional

Juan Jesús Pérez González

Nascut a Madrid el 1955, és doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (1982) especialitzant-se en l’àrea de la Química Computacional. Va realitzar estades post doctorals a la Universitat de Manchester, Regne Unit i al Max-Plack Institut für Physik a Garching bei Müchen, Alemanya, durant el 1983. Posteriorment va participar com a científic visitant als Laboratoris IBM de Kingston, NY, EUA entre 1987 i 1988; Investigador sènior a l’Institut de Recerca Molecular de Palo Alto, Califòrnia, EUA entre 1991 i 1994 i més recentment visiting scholar a l’Indian Institute of Science a Bangalore, India a l’anys 2012.

Catedràtic del Departament d’Enginyeria Química (1999), ha portat a terme la seva tasca docent a l’ETSEIB des de 1984. Ha estat sotsdirector de relacions internacionals a ETSEIB durant el període 1999-2002, vicerector d’investigació, estudis de doctorat i relacions internacionals durant el període 2002-2006 i més recentment, vicerector de Política Internacional des de desembre de 2017.

Pel que fa a activitats de recerca, és autor de més de 190 articles en revistes especialitzades. Els seus interessos de recerca se centren en diferent reptes de l’enginyeria molecular. Coautor de sis patents, ha participat en la creació de dues start-ups: Crystax Pharmaceuticals que es va integrar a Oryzon Genomics a l’any 2009 i Allinky Biopharma que es va crear a l’any 2009.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Política Internacional


Vicerector de Projecció Territorial i Social

Pep Simó Guzmán

Nascut a Palma el 1977, és doctor en Administració i Direcció d’Empreses i titulat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor agregat del Departament d’Organització d’Empreses, actualment imparteix docència a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), on és el coordinador del Programa d’alt rendiment acadèmic de Terrassa. Ha rebut dos cops la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent de la Generalitat de Catalunya i el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social d’aquesta universitat.

Com a investigador, forma part del Grup de Recerca en Organització (GRO) i el Grup de Recerca d’Igualtat d’Oportunitats per a l’Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia (GIOPACT), i està vinculat a l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER). Ha estat cofundador i editor de revistes científiques com la Journal of Industrial Engineering and Management i actualment és editor d’Intangible Capital. La seva recerca pivota a l’entorn del comportament organitzatiu aplicat a diferents àmbits, com l’organització del treball, els estudis de gènere, el transport aeri o el màrqueting universitari. Va iniciar la seva activitat professional en el sector industrial mediambiental i d’obra pública.

Ha estat sotsdirector d’Innovació, Comunicació i Estratègia, sotsdirector d’Innovació i Qualitat i director de la Secció d’Enginyeria Aeroespacial a l’ESEIAAT. D’altra banda, ha estat sotsdirector del Departament d’Organització d’Empreses; delegat del rector de les escoles adscrites a la UPC, i membre del Claustre i del Consell de Govern, on ha participat en la Comissió d’Economia i Infraestructures, la Comissió de Personal i Acció Social i la Comissió de Desenvolupament Estatutari. En diferents períodes ha estat president i vicepresident del Comitè d’Empresa del PDI Laboral i de la Comissió d’Igualtat. Pel que fa a política universitària i institucional, ha estat membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Govern i la Comissió Permanent d’AQU Catalunya, i portaveu de la part social de l’Espai de Diàleg i Negociació de les universitats públiques amb la Generalitat de Catalunya, de la mesa d’universitats i de la mesa paritària de PDI laboral.

Des de novembre de 2020 és vicerector de Projecció Territorial i Social de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Projecció Territorial i Social


Vicerector de Transformació Digital

Agustín Fernández Jiménez

Nascut a Barcelona el 1962, és professor titular d’universitat al Departament d’Arquitectura de Computadors. És llicenciat en Informàtica (1988) per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i doctor en Informàtica (1992) per la UPC. Professor de la UPC des de 1988, ha impartit docència a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)  i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).

Relitza la seva activitat de recerca en el grup de Computació d’Altes Prestacions (CAP). Els seus temes d’interès són Microarquitectura, Jerarquia de Memòries, Compiladors per Arquitectures d’Altes Prestacions, Processadors Gràfics (GPUs) i Aplicacions Paral·leles en GPUs. També ha desenvolupat una activitat important en Educació, Sostenibilitat, Ètica i Compromís Social aplicada en els estudis d’Informàtica. És coautor de diversos articles en revistes i congressos de prestigi relacionats amb aquests temes.

Ha estat secretari del Departament d’Arquitectura de Computadors en dues etapes (1995-98 i 2001-05) i director del Departament d’Arquitectura de Computadors des de juny de 2011 fins novembre de 2017.

Des de desembre de 2017 és vicerector de Transformació Digital de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem en Transformació Digital


Secretària General

Margarida Espona Donés

Nascuda a Barcelona el 1963, és llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB) i doctora en Ciències Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). És professora titular d’universitat i ha estat docent, entre els anys 1987 i 1991, a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), any en què s’incorpora com a professora a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Des de 2012 també participa en el màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (especialitat de Matemàtiques).

En l’àmbit de la gestió, Espona ha estat sotsdirectora de Promoció d’Estudis i Nou Estudiantat a l’EETAC (2012-2016), cap de secció del Departament de Matemàtiques de la UPC durant el període 2009-2012 i secretària acadèmica de l’EETAC des del 1996 al 2007. També ha estat membre del Claustre Universitari de la UPC. Pel que fa a la seva activitat com a investigadora, Margarida Espona estudia les propietats algebraiques en relació amb la simetria i l’acoloriment dels grafs i les seves aplicacions com a models de xarxes d’interconnexió. Espona també ha coordinat tres projectes de divulgació científica en l’àmbit dels drons i la tecnologia aeroespacial en col·laboració amb Cosmocaixa: ‘50 anys de l’arribada a la Lluna. Un gran impuls d’avenços científics’, ‘Moonit’ i ‘Nit Jove, Nit dels Drons’.

Des de setembre de 2019 és Secretària General de la UPC.

Enllaç FUTUR UPC

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem des de la Secretaria General 


Gerent

Xavier Massó Pérez

Nascut a Terrassa el 1967, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1991) per la UAB i màster en Gestió de la Qualitat en l’Empresa (1999) per l’FPC i l’EFQM, i postgraduat en Auditoria Pública (2014) per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya-UB.

Va iniciar la seva vida professional en l’àmbit privat; posteriorment (1992) va passar a treballar a la UPC fins a l’actualitat, formant part del col·lectiu de PAS. Ha desenvolupat diverses funcions de responsabilitat en el camp de la gestió, entre les quals cal destacar les responsabilitats com a cap d’administració d’institut universitari, departament i facultat, responsable de tercer cicle de la UPC, adjunt a Gerència pels campus Nord i Terrassa, director de l’Àrea d’Economia i Serveis (2014-17) i Gerent des del 2017 de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat també gerent de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) (2008-2009).

Ha estat nomenat ponent tècnic en diversos comitès de l’ANECA en els processos certificacions de programes de doctorat i acreditació de titulacions, i de l’AQU en els processos d’avaluació de titulacions. En l’exercici de les seves funcions ha estat també actuant com a patró o conseller de diverses entitats vinculades a la Universitat.

És autor del llibre, El modelo EFQM aplicado a la universidad. Un caso práctico. Edicions UPC, 2000, i va ser membre del comitè redactor del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya (ACUP, 2008).

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem des de Gerencia 


Cap del Gabinet del Rector

Carme Fenoll Clarabuch

Nascuda a Palafolls el 1977, és Bibliotecària i activista cultural. Va ser Cap del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya del 2012 al 2017. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i màster en Gestió Cultural . La seva trajectòria professional ha estat molt vinculada a les biblioteques públiques, tasca que l’ha portada a veure al bibliotecari com aquell professional que té la missió de ser “el motor cultural del territori, que hauria de remoure les consciències dels usuaris”. La transferència del coneixement a la societat és un dels seus temes d’interès.

Es va iniciar a la Biblioteca de Pineda de Mar i Banyoles i, des de 2000 fins a 2012, va dirigir la Biblioteca de Palafrugell. Al llarg de la seva trajectòria com a bibliotecària ha engegat projectes com Arteca (préstec d’obres d’art), Bibsons, Bibliowikis (col·laboració amb Viquipèdia pionera internacionalment), 10×10 (trobades d’editors amb els bibliotecaris) i Biblioteques amb DO. Ha publicat nombrosos articles vinculats al món de les biblioteques i la cultura. Té una àmplia experiència com a formadora, tant en format presencial com en format virtual. Ha participat en diversos projectes de caràcter internacional vinculats al món cultural i de l’edició. És responsable del projecte Desiderata, que promou intercanvis internacionals entre bibliotecaris.

L’Associació de Periodistes Culturals de Catalunya li atorgà el II Premi Ressenya 2016 com a reconeixement a “la bona predisposició que sempre ha mantingut vers la comunicació cultural i la dinamització del seu sector tenint en compte tots els seus agents, inclosos els periodistes”. És patrona de les següents entitats: la Fundació Jaume Bofill, la Fundació Pallach, del Teatre Lliure, de la Fundació Biblioteca Social i del Cercle de Cultura. Des de gener de 2018 és la Cap de Gabinet del Rector de la UPC.  A la UPC és impulsora del projecte UPCArts. 

Enllaç UPC DiàlegsxAvançar: Avancem des de Gabinet del Rector 


ELS DELEGATS

El Consell de Direcció es complementa amb els delegats del rector amb funcions polítiques en àrees específiques. El seu nom i currículum es mostra a continuació.


Delegat del rector en Arquitectura, Urbanisme i Edificació

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Equip-Rectorat48_2-1024x696.jpg

Estanislao Roca Blanch

Nascut a Reus el 1950, és Catedràtic Emèrit. Ha estat Vicerector d’Infraestructures i Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, director del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC i professor responsable a l’ETSAB de diverses assignatures de grau i postgrau. Ha estat convidat en més d’una vintena d’universitats internacionals de prestigi. Premi a la Qualitat a la Docència Universitària de la UPC (2011) i Distinció Jaume Vicens Vives. Membre de CARNET-Future Mobility Research Hub. Durant tres dècades, ha format part dels tribunals de projecte final de carrera a l’ETSAB i, des de 2012, com a president. Professor investigador del Programa de Doctorat d’Urbanisme de la UPC, distingit amb la Menció d’Excel.lència (MEE 2011-0730). Director de nou tesis doctorals, entre elles, Plugin: interfaces urbanas en los nuevos centros lineales: el caso de la Avenida Paulista, Premi Europeu d’Urbanisme Manuel de Solà Morales 2019, i Urban corners in the territory amb Premi extraordinari de doctorat. Premi triennal de recerca Lluís Domènech i Muntaner, Medalla d’honor Europa Nostra. Distingit en el Premio Nacional de Urbanismo, té el Premi Extraordinari Alejandro de la Sota-20 Anys de Biennals, modalitat espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme. Autor d’una vintena de llibres de recerca i més d’un centenar d’articles científics, capítols de llibre i treballs presentats a congressos internacionals. Avaluador internacional de docència des de 2015, ha format part del Comité asesor 6.3: Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora CNEAI-ANECA. Reviewer de diverses revistes indexades. Director de la col·lecció de llibres Polièdrica i de la secció Ciutats de la revista de cultura contemporània Compàs d’Amalgama de la UB.

Enllaç FUTUR UPC


Delegat del rector per a Tecnologia per a la Innovación Docent

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Equip-Rectorat32_2-1024x696.jpg

Sisco Vallverdú Bayés

Nascut a Barcelona el 1958, és doctor enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (1988). Professor titular d’universitat del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC), està vinculat des de 1984 a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) i a l’Escola d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) des de 2017. Forma part del grup de recerca de Tractament de la Parla (VEU) de la UPC.  

La seva trajectòria docent, basada en el tractament del senyal, es va iniciar en l’assignatura de Xarxes (anàlisi i síntesi), evolucionant a assignatures de Senyals i Sistemes i Processament de Senyal Digital. Ha dissenyat i desenvolupat aplicacions vinculades amb laboratoris de processat de senyal en temps real.

Actualment és coordinador del Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de l’ESEIAAT. Ha estat vicerector de Política Universitària (desembre del 2013 a gener 2015) i vicerector d’Estudiants (febrer 2015 a febrer 2017) a la UPC. També ha estat sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) en els períodes 1988-1989 i 2006-2008 i de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC (2006-2008). Va fer una estada (1988-2006) a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el decurs de la qual va participar a l’equip de govern com a vicerector de Metodologia i Innovació Educativa (2000-2004) i va assumir la política de recerca fins al 2006. Ha participat com a expert extern en la comissió d’avaluació de qualitat de la Agencia Andaluza del Conocimiento (ADEVA).

Enllaç FUTUR UPC


Delegada del rector adjunta al vr d’Avaluació i Qualitat

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Equip-Rectorat50-1024x696.jpg

Dolors Álvarez del Castillo

Nascuda a Terrassa el 1969, és Llicenciada en ciències químiques per la UAB i doctora per la UPC. Professora agregada del departament d’enginyeria química, imparteix docència des del 1994 a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i des del 2016 està vinculada també a l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) on actualment realitza la seva activitat investigadora. Des del 2011 també imparteix docència a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).

Forma part del grup de recerca Enginyeria del Medi Ambient (ENMA) de la UPC. El seu àmbit de coneixement comprèn la química analítica, la gestió i tractament de residus municipals i industrials, la gestió ambiental en la indústria i l’anàlisi de cicle de vida com a eina per la presa de decisions.

Ha publicat 13 articles en revistes científiques indexades i 27 publicacions amb avaluació externa resultants de congressos. Ha participat en 6 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, i en nombrosos contractes d’investigació i transferència de tecnologia amb empreses privades i entitats públiques.

Pel que fa a la seva activitat docent i en col·laboració amb d’altres, ha rebut diverses distincions i premis relacionats amb la qualitat docent. 

Ha estat sotsdirectora de Qualitat (del 2012 al 2015) i delegada de rector per a l’àrea de planificació econòmica i estratègica i de qualitat (al 2015 i 2016) de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i delegada del rector adjunta al vr d’Avaluació i Qualitat des del 2019 exercint responsabilitats relacionades amb l’acreditació de titulacions de grau, màster i doctorat.

Enllaç FUTUR UPC


Delegat del rector per a l’Espai UPC Sènior

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Equip-Rectorat26_2-1024x696.jpg

Eusebi Jarauta Bragulat

Nascut a Barcelona el 1952, és enginyer industrial (ETSEIB, UPB, 1977) i doctor enginyer industrial (ETSEIB, UPC, 1989). Professor Agregat d’Escola Universitària  (1982-1990) i Catedràtic d’Escola Universitària (1990). Adscrit al Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) i vinculat des de 1982 a l’ETSE de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Membre del grup de recerca COSDA-UPC (Compositional and Spatial Data Analysis).

Ha impartit docència als Centres següents: EUETA i ETSEA de Lleida (1977-1992), ETSECCPB (des de 1992), EUETIB (2000-2005), EUETAB-ESAB (2005-2015). Temes i àmbits de recerca: modelització matemàtica del règim d’humitat dels sòls, modelització de sistemes dinàmics composicionals, caracterització algebraica i analítica de variables composicionals, models composicionals en enginyeria ambiental i caracterització matemàtica comparativa de sistemes alimentaris. Ha publicat 20 articles en revistes científiques, 9 capítols en llibres, 4 llibres, 57 ponències en congressos, ha participat en 8 projectes competitius i ha dirigit 2 tesis doctorals.

Càrrecs acadèmics i de representació: membre del Consell de Govern de la UPC (24 anys), membre del Consell Social de la UPC (8 anys), director del departament de Matemàtica Aplicada III, UPC (2003-2007 i 2013-2015), secretari acadèmic del departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, UPC (2015-2019), vicepresident d’UPC Alumni (des de juliol de 2021), delegat del rector per a l’Espai UPC Sènior (des de juliol de 2021).

Enllaç FUTUR UPC