TROBADES ALS CENTRES UPC

Centre de Formació Interdisciplinària Superior

Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona

Escola d’Enginyeria de Barcelona Est

Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aerospacial de Castelldefels

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aerospacial i Audiovisual de Terrassa

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Facultat d’Informàtica de Barcelona

Facultat de Matemàtiques i Estadística

Facultat de Nàutica de Barcelona

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa