ACTUACIONS

Aquesta pàgina recull les presentacions als centres de les actuacions dutes a terme a centres i campus de la UPC durant el període 2017-21, incloent les que es troben en curs i les futures.

Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona

PDF

Escola d’Enginyeria de Barcelona Est

PDF

Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aerospacial de Castelldefels

PDF

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

PDF

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa

PDF

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

PDF

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aerospacial i Audiovisual de Terrassa

PDF

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

PDF

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

PDF

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

PDF

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona

PDF

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

PDF

Facultat d’Informàtica de Barcelona

PDF

Facultat de Matemàtiques i Estadística

PDF

Facultat de Nàutica de Barcelona

PDF

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa

PDF

Transversals

PDF